Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

POPRAWA zaliczenia PRAWO DOWODOWE - Kryminologia

dr Kazimierz Leżak - 23 Czerwiec, 2022 - 08:57

Szanowni Państwo,
 
osoby, które nie pisały testu w I terminie oraz osoby, które nie zaliczyły I terminu zapraszam na poprawę zaliczenia, która odbędzie się:
- w formie testu obejmującego 20 pytań, każde pytanie zawiera jedną odpowiedź prawidłową z spośród trzech propozycji, 
- czas na rozwiązanie testu to 25 min.,
- test jest zaplanowany 25 czerwca 2022 r. między godz. 11.30 a 11.55
- link do testu będzie na platformie Teams, a odbędzie się w aplikacji Forms, 
- maksymalna liczba punktów to 20,
- punktacja jest następująca: 
   0-10 - 2.0; 
   11-12 - 3.0; 
   13-14 - 3.5; 
   15-16 - 4.0; 
   17-18 - 4.5; 
   19-20 - 5.0

dr Kazimierz J. Leżak