Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSP IV r. wyniki egz przedt

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 28 Czerwiec, 2022 - 13:13

Wpisałem wyniki egzaminu z 21 czerwca do USOS.
Osoby, które otrzymały ocenę 2 mogą przystąpić do terminu poprawkowego w dniu 7 lipca lub we wrześniu.
Prace można przeglądać w dniu 7 lipca, godz. 16.15-17.00 w pok. 120 bud. A.