Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23 NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII I ROK

Adam Kaczyński - 15 Listopad, 2022 - 13:00
 • Każdy student otrzymał informację o dostępie do konta mailowego studenckiego  w usłudze Office 365, którym jest nr albumu@uwr.edu.pl.  
  https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/info2.jpg 
  Korespondencja  pomiędzy studentem, a Dziekanatem wyłącznie z w/w adresu. 
   
 • Każdy student posiada konto studenckie w systemie usosweb.uni.wroc.pl. 
  To tutaj znajdują się informacje dotyczące toku studiów m.in. plan zajęć, grupy zajęciowe, oceny, opłaty. https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/info1.JPG 
   
 • Na  stronie prawo.uni.wroc.pl, w zakładce Studenci znajdują się wszelkie informacje  związane z tokiem studiów.  
   
 • ​Kontakt do opiekuna kierunku  jest dostępny  na stronie prawo.uni.wroc.pl,  
  w zakładce Studenci -> Kontakt do Dziekanatu https://prawo.uni.wroc.pl/node/26471 
   
 • W roku akademickim  2022/23 Biuro Obsługi Studenta, które znajduje się  w budynku A przy ul Uniwersyteckiej 22/26 (parter) będzie otwarte w: 
  poniedziałek, wtorek godz. 12:00-15:00 
  środa godz. 12:00-17:00 
  czwarte, piątek godz. 9:00-12:00  
  sobota godz. 9:00-13:00  
   
 • Zachęcamy do kontaktu i załatwiania określonych spraw  przy pomocy adresu mailowego studenckiego. 
   
 • Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/23 składają elektronicznie ślubowanie, klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o podjęciu studiów. Dokumenty są dostępne do akceptacji po zalogowaniu się do USOSweba na konto studenta.  
   
 • Legitymację studencką oraz zaświadczenie o statusie student otrzymają studenci, którzy dokonali opłaty za legitymację, zaakceptowali wszystkie wymagane dokumenty w systemie USOSweb, złożyli ślubowanie na uroczystej immatrykulacji. 
   
 • Opłaty za studia https://prawo.uni.wroc.pl/node/335 

 Dodatkowo student I roku: