Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dziekanat


W terminie 15.01.2022r. – 27.02.2022r. z uwagi na zajęcia zdalne studentów niestacjonarnych Biuro Obsługi Studenta w soboty jest zamknięte sprawy załatwiane są poprzez kontakt e-mail lub telefonicznie.

From 15.01.2022r. to 27.02.2022r. the Student Service Office will be closed on Saturdays due to the remote mode of classes on the part-time studies. Please contact the administrative services by e-mail or phone.


W dniach 10 - 18.02.2022 r. Prodziekan dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr przebywa na urlopie, dyżury prodziekańskie w dniach 10.02.2022 r. i 17.02.2022 r. są ODWOŁANE

Between 10 -18.02.2022 Vice-Dean dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr is out of office, Dean's Office Hours on 10.02.2022 and 17.02.2022 r. are CANCELLED. DYŻUR PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH I OGÓLNYCH
Uprzejmie informujemy, że Prodziekan ds. studenckich i ogólnych dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr prowadzi konsultacje w trybie on-line.
Termin konsultacji dziekańskich czwartek
8:30 - 9:30
W celu zapisania się na konsultacje dziekańskie, prowadzone w aplikacji Teams, należy przesłać na adres mailowy dorota.kantczak@uwr.edu.pl zgłoszenie chęci uczestnictwa.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer albumu. Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko oraz numer albumu należy przesłać najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień konsultacji. W wyznaczonym terminie konsultacji należy oczekiwać na połączenie w aplikacji Teams


OFFICE HOURS OF THE DEAN FOR GENERAL AND STUDENT AFFAIRS
We would like to inform that vice-Dean for General and Student Affairs dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr will be conducting his office remotely.
Office hours will take place on Thursdays between
8:30 and 9:30.
In order to register for Dean’s Office Hours, lead in MS Teams, you have to send an e-mail to
dorota.kantczak@uwr.edu.pl.
In an e-mail you have to write your name, surname and Student ID number. Application containing all those information must be send the day before Office Hours before 8:00 pm. At the day of Office Hours please expect the connection from MS Teams. 

W roku akademickim 2021/22 - Biuro Obsługi Studenta otwarte:
poniedziałek, wtorek godz. 12:00-15:00
środa godz. 12:00-17:00
czwartek, piątek godz. 9:00-12:00 
sobota godz. 9:00-13:00

W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich, sprawy załatwiane są poprzez e-mail lub telefonicznie.
W sytuacjach szczególnych, gdy sprawa nie może zostać załatwiona w w/w sposób, istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z pracownikiem dziekanatu.

(kontakt poniżej)

Przypominamy, że wnioski wysłane przez studenta z adresu mailowego będą rozpatrywane jak dokumenty złożone w formie papierowej.


In academic year 2021/22 - Student Service Office will be opened:
Monday, Tuesday: 12:00-15:00
Wednesday: 12:00-17:00
Thursday, Friday: 9:00-12:00 
Satruday: 9:00-13:00

Due to the ongoig situation we are still trying to minimize direct contact. We advise students to contact the administrative services remotely - by e-mail or phone.
Direct contact is possible only in cases that cannot be dealt with via e-mail but only after setting and appointment with Dean's Office Worker.

(contact on the website www.prawo.uni.wroc.pl -> Studenci -> Kontakt do Dziekanatu)

We’d like to remind that all the requests send remotely by e-mail will be considered as if they were submitted in person  
"    
 imię i nazwiskotelefonadres e-mailpokój
Kierownik dziekanatu
 mgr Beata Blicharz713752813beata.blicharz@uwr.edu.pl20
Zastępca kierownika
 mgr Katarzyna Liberska-Kruszyna713752949katarzyna.liberska-kruszyna@uwr.edu.pl20
Koordynator 
 mgr Dorota Kantczak-Wierzbicka713752334dorota.kantczak@uwr.edu.pl21
Studia Stacjonarne Prawa, jednolite magisterskie
1 rok Maria Załustowicz713752266maria.zalustowicz@uwr.edu.pl21
2 rokmgr Anna Król713752334anna.krol@uwr.edu.pl
3 rokmgr Wioletta Bujna713752334wioletta.bujna@uwr.edu.pl
4 rok mgr Katarzyna Multarzyńska713752312katarzyna.multarzynska@uwr.edu.pl
5 rok Jolanta Domagała713752312jolanta.domagala@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Prawa (zaoczne), jednolite magisterskie
1 rok mgr Alina Opielińska713752266alina.opielinska@uwr.edu.pl21
2 rokmgr Wioletta Bujna713752334wioletta.bujna@uwr.edu.pl
3 rokmgr Alina Opielińska713752266alina.opielinska@uwr.edu.pl
4 rok mgr Anna Król713752334anna.krol@uwr.edu.pl
5 rok Maria Załustowicz713752266maria.zalustowicz@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Prawa (wieczorowe), jednolite magisterskie
1 rok Anna Jędrzejewska713752825anna.jedrzejewska2@uwr.edu.pl21
2 rokmgr Agnieszka Fijałkowska-Chwałek 713752959agnieszka.fijalkowska@uwr.edu.pl
3 rokAnna Jędrzejewska713752825anna.jedrzejewska2@uwr.edu.pl
4 rok mgr Agnieszka Fijałkowska-Chwałek 713752959agnieszka.fijalkowska@uwr.edu.pl
5 rok mgr Katarzyna Multarzyńska713752312katarzyna.multarzynska@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Kryminologii, I stopień
1 rok Jolanta Domagała713752312jolanta.domagala@uwr.edu.pl21
2 rok Anna Jędrzejewska713752825anna.jedrzejewska2@uwr.edu.pl
3 rokmgr Agnieszka Fijałkowska-Chwałek 713752959agnieszka.fijalkowska@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Kryminologii prawniczej, II stopień
1 rok mgr Katarzyna Multarzyńska713752312katarzyna.multarzynska@uwr.edu.pl21
2 rok mgr Agnieszka Fijałkowska-Chwałek 713752959agnieszka.fijalkowska@uwr.edu.pl
Studia Stacjonarne Administracji, I stopień
1 rok mgr Justyna Pachlińska713752347justyna.pachlinska@uwr.edu.pl22a
2 rok mgr Justyna Pachlińska713752347justyna.pachlinska@uwr.edu.pl
3 rok  mgr Agnieszka Czechowicz713752301agnieszka.czechowicz@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Administracji, I stopień
1 rok mgr Julita Wiśniewska713752899julita.wisniewska@uwr.edu.pl22a
2 rok mgr Agnieszka Czechowicz713752301agnieszka.czechowicz@uwr.edu.pl
3 rok  mgr Agnieszka Czechowicz713752301agnieszka.czechowicz@uwr.edu.pl
Studia Stacjonarne Administracji, II stopień
1 rok mgr Agnieszka Czechowicz713752301agnieszka.czechowicz@uwr.edu.pl22a
2 rok mgr Małgorzata Guzek713752925malgorzata.guzek@uwr.edu.pl
mgr Agata Młyńczyk713752347agata.mlynczyk@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Administracji, II stopień
1 rok inż. Joanna Bogdańska-Podstawska713752925joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl22a
2 rok mgr Justyna Pachlińska713752347justyna.pachlinska@uwr.edu.pl
Studia Stacjonarne Ekonomii, I stopień
1 rok inż. Joanna Bogdańska-Podstawska713752925joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl 
2 rok mgr Julita Wiśniewska713752899julita.wisniewska@uwr.edu.pl22a
3 rok  mgr Julita Wiśniewska713752899julita.wisniewska@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Ekonomii, I stopień
1 rok mgr Justyna Pachlińska713752347justyna.pachlinska@uwr.edu.pl 
2 rok mgr Julita Wiśniewska713752899julita.wisniewska@uwr.edu.pl22a
3 rok  inż. Joanna Bogdańska-Podstawska713752925joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl
Studia Stacjonarne Ekonomii, II stopień
1 rok Elżbieta Jędrasiak713752722elzbieta.jedrasiak@uwr.edu.pl22a
2 rok Elżbieta Jędrasiak713752722elzbieta.jedrasiak@uwr.edu.pl
Studia Niestacjonarne Ekonomii, II stopień
1 rok Elżbieta Jędrasiak713752722elzbieta.jedrasiak@uwr.edu.pl22a
2 rok Elżbieta Jędrasiak713752722elzbieta.jedrasiak@uwr.edu.pl
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (AIO), II stopień
BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BBA), I stopień
MASTER MANAGERIAL ECONOMICS (MME), II stopień
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (LLM), II stopień
CRIMINAL JUSTICE (CJ), I stopień
ERASMUS tylko studenci przyjeżdżający (only incoming students) 
 mgr Małgorzata Guzek713752925malgorzata.guzek@uwr.edu.pl22a
 mgr Agata Młyńczyk713752347agata.mlynczyk@uwr.edu.pl
Windykacja
 inż. Joanna Bogdańska-Podstawska713752925joanna.bogdanska-podstawska@uwr.edu.pl22a