Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PPM gr. 2- zajęcia 5

dr Agata Jaroszek - 28 Październik, 2022 - 16:14

Dzień dobry!
Na kolejne zajęcia proszę przygotować następujące zagadnienia: 
1. Statut personalny osób fizycznych i prawnych (art. 11-20 ustawy ppm).

2. Przeczytać Glosę do wyroku ETS z dnia 18 maja 2010 sprawy poł. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH/Heller
Link:  - https://www.ppm.mateuszpilich.edh.pl/Pammer_glosa.htm
a) omówić stan faktyczny, przepisy podlegjące wykładni ETS oraz znaczenie wyroku dla obrotu prawnego

3. Przeczytać uchwałę SN  III CZP 37/82 dotyczącą klauzuli porządku publicznego (tekst w załączniku)
a) omówić stan faktyczny,
b) jakie było uzadnienie Sądu oraz skutek zastosowania klauzuli porządku publicznego w tej sprawie. 

4. Zapoznać się z rozwiązaniem kazusu 12 (Zobowiązania) (plik w załączniku), omawianym na zajęciafch w dn. 28.10. 

Z poważaniem
dr Agata Jaroszek