Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SPOTKANIE SKN RYNKU FINANSOWEGO REK-FIN 15.12.2022 R. G. 17.30 s. 2. 02 D

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska prof. UWr - 11 Grudzień, 2022 - 16:50

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego poświęcone zawodowi doradcy podatkowego.
 
Naszym gościem będzie dr Monika Mucha- prawnik  i doradca podatkowy (nr wpisu 09739) od 2002 r. Jest współzałożycielką spółki doradztwa podatkowego TaxAGroup we Wrocławiu (2008): jej partnerem i członkiem zarządu, także członkiem zarządu DIDP, aktywnym członkiem BNI organizacji dla przedsiębiorców. Monika Mucha jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, na której uzyskała także tytuł doktora nauk prawnych w 2002 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi: w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto, w firmie doradczej Roedl & Partner. Jest autorką licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych (ponad 100) m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”. Jest stałym współpracownikiem renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, notariuszy, komorników na terenie całej Polski. Wykładowca prawa podatkowego, uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz wykładowca studiów podyplomowych uczelni wrocławskich i warszawskich.  Przeprowadza liczne reorganizacje dla spółek i firm, oparte na szczegółowej analizie danego podmiotu, jego potrzeb i celów.
 
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ FORMIE STACJONARNEJ  
15.12 g. 17.30 do 19 w sali   2. 02 D

SERDECZNIE ZAPRASZAM 
E.Rutkowska
Opiekun SKN RF REK-FIN