Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium SSA (3) II rok

dr Marek Podkowski - 21 luty, 2023 - 12:03

Uprzejmię informuję, że zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium SSA 3 II rok odbędą się 22 lutego o godz. 11.30 w pokoju 406 w bud. B. W wyjątkowych sytuacjach, w razie niemożności przybycia proszę o kontakt mailowy. Tematyka prac dyplomowych obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu historii administracji, prawa wyznaniowego, dziejów samorządu terytorialnego, historii PRL-u, podziałów terytorialnych. Do popularnych tematów należą zagadnienia związane z II wojną światową np. polskie państwo podziemne, funkcjonowanie obozów koncentracyjnych, dzieje AK, Generalne Gubernatorstwo, struktury organizacyjne powstania warszawskiego itd. Chętnie wybieranymi tematami są również te dotyczące dziejów więziennictwa w Polsce i na świecie, dziejów podatków, ewolucji praw i obowiązków obywatelskich, praw kobiet, genezy integracji europejskiej, historii wojskowości czy mniejszości narodowych. Tematyka dotyczy również odległych dziejów ustrojowych, jak i występujących w XX w. Zapraszam serdecznie.

Marek Podkowski