Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

stosowanie środków przymusu, zakres materiału

dr Krzysztof Nowicki - 26 luty, 2023 - 06:52

Zakres materiału  –  Stosowanie środków przymusu w sprawach karnych

Wprowadzenie do nauki prawa karnego procesowego i wstępne wiadomości o procesie karnym. Pojęcia podstawowe. Istota procesu karnego. Ogólny przebieg i stadia procesu, rodzaje i tryby procesu, postępowanie zasadnicze, postępowania dodatkowe.
 Naczelne zasady procesu karnego: pojecie zasady prawnej i zasady procesowej; zasada w znaczeniu abstrakcyjnym i konkretnym. Klasyfikacja zasad procesowych. Omówienie poszczególnych zasad procesowych: zasady prawdy materialnej, zasady obiektywizmu, zasady legalizmu i oportunizmu, zasady skargowości, zasady kontradyktoryjności i inkwizycyjności, zasad dotyczących praw oskarżonego, zasady instancyjności, bezpośredniości,swobodnej oceny dowodów.
Kontrola stosowania środków przymusu. Zatrzymanie osoby. Prawa zatrzymanego. Kontrola zatrzymania.
Rodzaje i podział środków zapobiegawczych. Środki przymusu. Systematyka, pojęcie, funkcje, przesłanki stosowania środków przymusu.
Tymczasowe aresztowanie (przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania, organy stosujące tymczasowe aresztowanie oraz czas i kontrola stosowania tego środka).
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
Pozostałe środki przymusu: list gończy, list żelazny, kary porządkowe, zabezpieczenie majątkowe.