Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

USOS WYNIKI FIR i DP II TERMIN

dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys - 26 luty, 2023 - 13:30

Informuję, że są już wpisane oceny z egzaminu RACHUNKOWOŚC FINANSOWA 2    FIR i DP.
z poważaniem ACM