Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin przedterminowy IV SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 25 Maj, 2023 - 19:26

Egzamin przedterminowy z prawa pracy odbędzie się 13 czerwca (wtorek), godz. 9.45, sala 318 bud. A  - forma pisemna.
Warunkiem przystapienia jest ocena 4,5 z zaliczenia.
W egzminie mogą wziąć udział także studenci V roku, którzy chcą przystapić w czerwcu do obrony.