Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin dodatkowy 13.09 SSP prawo pracy oceny

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 15 Wrzesień, 2023 - 06:30

Wpisałem oceny do USOS.
Ewent. zastrzeżenia proszę zgłosić mailem w dniu dzisiejszym do godz. 15.00 (z dniem dzisiejszym zamyka się USOS).