Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie z prawa administracyjnego dla studentów IV r. SSP w dniu 05.10.2023 (czwartek) o godz. 15.15-16.45

prof. dr hab. Jolanta Blicharz - 24 Wrzesień, 2023 - 19:21

Szanowni Państwo,
 serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie z prawa administracyjnego. Podaję zestaw zagadnień:

-prawo administracyjne (materialne, ustrojowe i procesowe);
- administracja publiczna i prawo administracyjne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej;
- samorząd terytorialny i sztuczna inteligencja;
-inteligentne miasta i sztuczna inteligencja;
- sztuczna inteligencja, roboty i prawo;
- algorytmiczne podejmowanie decyzji administracyjnych jako przykład zastosowania sztucznej inteligencji;
- prawno-etyczne aspekty sztucznej inteligencji i robotyki;
istota zarządzania algorytmicznego;
-europejskie i krajowe ramy prawne dla robotyki;-
-totalitaryzm cyfrowy;
-zastosowanie sztucznej inteligencji w usługach opiekuńczych;
-promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej;
- instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
-organizacje pozarządowe w administracji publicznej;
-rola instytucji ekonomii społecznej w działalności administracji publicznej;
- rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
- polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej

Zapisy odbędą się w dniu 05.10. 2023 ( czwartek) o godz. 15.15, w pok. 416A

Limit uczestników grupy seminaryjnej wynosi 6 studentów

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz