Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie z prawa administracyjnego dla studentów IV r. NSP (z) w dniu 08. 10. 2023 o godz. 11.30-13.00

prof. dr hab. Jolanta Blicharz - 24 Wrzesień, 2023 - 19:36

Szanowni Państwo,
 serdecznie zapraszam na seminarium magisterskie z prawa administracyjnego. Podaję zestaw zagadnień:

- prawo administracyjne ( materialne, ustrojowe i procesowe);
- administracja publiczna i prawo administracyjne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej;
-samorząd terytorialny i sztuczna inteligencja;
-inteligentne miasta i sztuczna inteligencja;
- sztuczna inteligencja, roboty i prawo;
- algorytmiczne podejmowanie decyzji administracyjnych jako przykład zastosowania sztucznej inteligencji;
- prawno-etyczne aspekty  sztucznej inteligencji i robotyki;
-totalitaryzm cyfrowy;
-zastosowanie sztucznej inteligencji w usługach opiekuńczych;
-promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej;
-instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
-organizacje pozarządowe w administracji publicznej;
-rola instytucji ekonomii społecznej w działalności administracji publicznej;
-rola dialogu społecznego i obywatelskiego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej
 - zastosowanie sztucznej inteligencji w usługach opiekuńczych
Prof. dr hab. J. Blicharz

Zapisy odbędą się w dniu 08. 10. 2023 o godz. 11.30 w pok. 416 A
Limit uczestników grupy seminaryjnej wynosi 7 studentów