Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium SNE III rok, I stopień- ZAPISY

dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. UWr - 18 Październik, 2023 - 08:53

Szanowni Państwo,
           
Uprzejmie zapraszam do zapisów na seminarium dyplomowe  na kierunku Niestacjonarne Studia Ekonomii- I stopień, III rok.

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia:

prawa pracy; np.: unijne prawo pracy, międzynarodowe standardy ochrony pracy, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrona przed mobbingiem i molestowaniem, prawo do strajku i innych form rozwiązywania sporów zbiorowych, prawo do wypoczynku, ochrona pracy, work life balance;

prawa ubezpieczeń społecznych; np.: ochrona przed ryzykiem socjalnym, organizacja i finansowanie ubezpieczenia społecznego, wysokość emerytury i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych- formuły wymiaru, metody finansowania zabezpieczenia emerytalnego;

prawa pomocy społecznej, np.: zasady pomocy społecznej- godność, subsydiarność; organizacja pomocy społecznej; udział sektora prywatnego i non- profit w realizacji zadań pomocy społecznej;

prawo świadczeń rodzinnych itd., np.: zasiłki rodzinne, opieka długoterminowa (long- term care), problem niesamodzielności itp. 
 
Zapisy na seminarium odbędą się w dniu 22 października br. (niedziela) o godz. 13:15 w pokoju 108 w bud. C (łącznik między A i C).
 
Z pozdrowieniami
Renata Babińska-Górecka