Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

konsultacje / office hours

dr Jakub Łakomy - 29 Styczeń, 2024 - 09:09

Szanowni Państwo,
Dear Students,

Zgodnie z informacją rozsyłaną w sobotę mailem, moje dzisiejsze (poniedziałek 29.01) konsultacje odbędą się w godzinach 12:15-14:15.

Będzie to ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia – merytorycznego napisania zaliczenia, bądź poprawy oceny. W poniedziałek późnym wieczorem protokół USOS się zamyka i nie będę miał możliwości wpisania/modyfikacji oceny.

Dziś w godzinach 14:15-15:15 odbędą się dodatkowe „konsultacje USOS" poświęcone weryfikacji poprawności wprowadzonych ocen.

According to the information sent out by email on Saturday, my office hours today (Monday 29.01) will take place from 12:15 to 14:15.

This will be the last opportunity to get a grade. On Monday late evening the USOS protocol closes and I will not have the opportunity to enter/modify the grade.

There will be an additional "USOS office hours" today from 14:15-15:15 dedicated to verifying the accuracy of entered grades.

best regards,
Jakub Łakomy