Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSE I - Podstawy prawa cywilnego i handlowego - konsultacje USOS

dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig - 8 luty, 2024 - 16:34

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego i handlowego zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do tych ocen proszę zgłaszać drogą mailową, bądź podczas konsultacji, które odbędą się dnia 9 lutego 2024 r. w godzinach 8:45-9:45 w pokoju 108 w budynku A.

z poważaniem,
Monika Tenenbaum-Kulig