Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje USOS Prawo handlowe SSP V

dr hab. Marek Leśniak prof. UWr - 14 luty, 2024 - 16:48

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż działając w oparciu o stosowne przepisy Regulaminu Studiów UWr. i Uchwał Rady Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłaszam, że przyjmowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń do wprowadzonych ocen do USOS (w tym braku ocen) z przedmiotu "Prawo handlowe" egzamin drugi termin dla studentów SSP V rok, będzie miało miejsce drogą elektroniczną na adres: marek.lesniakatuwr.edu.pl. oraz w dniu 15 lutego 2023 r. od godz. 10:00 w pok. 117 bud. A.

Marek Leśniak