Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin prawo pracy dla V SSP

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 13 Marzec, 2024 - 13:49

W dniu 11 kwietnia (czwartek), s. 1 bud. D, godz. 15.30, odbędzie się egzamin z prawa pracy dla osób z V roku SSP, które w ub. roku akademickim (IV rok) nie zaliczyły tego egzaminu.
Podobnie jak w ub. roku egzamin będzie pisemny, 3 lub 4 pytania opisowe. Obowiązuje analogiczny zakres materiału przy uwzględnieniu obowiązującego stanu prawnego.
Podręcznik: Prawo pracy. Zarys wykładu, red. H. Szurgacz, A. Tomanek, Wyd. Difin, Warszawa 2023.

Artur Tomanek