Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium 22.03 (Psychopatologia i terapie sprawców przestępstw)

dr Aleksandra Polak-Kruszyk - 28 Marzec, 2024 - 10:31

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam wyniki kolokwium. Oceny zostały wprowadzone do Usosa. Osobom, które wykonywały kazus na zajęciach - doliczyłam również ocenę z kazusu do oceny końcowej :) Gratuluję! 

317471- 4.5
314793- 4.5
316510- 5.0
314630- 5.0
334540- 3.5
300183- 5.0
316849- 5.0
342077- 5.0
314888- 4.5
316186- 5.0
311602- 4.5
315592- 4.5
315709- 4.0
316646- 5.0
290253- 5.0
314510- 4.5

Jeśli chodzi o najczęściej popełniane błędy to proszę pamiętać, że:

  • Sąd orzekający może orzec w sentencji wyroku o wykonywaniu kary w systemie terapeutycznym ➡  może też wskazać rodzaj i typ zakładu karnego, natomiast jeśli chodzi o systemy wykonywania kary pozbawienia wolności- może wskazać jedynie terapeutyczny.
  • Jeśli chodzi o środki zabezpieczające - co do zasady sąd orzeka je w wyroku lub przed ukończeniem wykonywania kary pozbawienia wolności. Natomiast wyjątkiem jest zakład psychiatryczny ➡ o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym sąd może orzec jedynie w wyroku skazującym (art. 93d § 4 k.k.).
  • Badaniom osobopoznawczym, psychologicznym, a także psychiatrycznym można poddać skazanego za jego zgodą. ➡ W razie braku zgody - sędzia penitencjarny może zarządzić przeprowadzenie takich badań.

A. Polak-Kruszyk