Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WSP IV - Klinika prawa - konsultacje USOS

dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig - 21 Maj, 2024 - 11:53

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że oceny z wykładu z przedmiotu Klinika prawa zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do tych ocen mogą Państwo zgłaszać na moich konsultacjach dnia 22.05.2024 r. w godz. 11:15-13:15 w pok. 105 w budynku A.
Monika Tenenbaum-Kulig