Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin dodatkowy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz Postępowania administracyjnego

dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr - 5 Czerwiec, 2024 - 17:18

Egzamin dodatkowy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz Postępowania administracyjnego dla studentów V roku, SSP, ZSP, WSP oraz studentów III r. SSA-1, którzy złożyli odpowiedni wniosek i uzyskali zgodę Dziekana odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. od godz. 14:30 w pok. 419 w budynku A WPAiE UWr. Egzamin odbędzie się w formie ustnej.