Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Gr 4 SSP I - Konsultacje USOS

dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig - 6 Czerwiec, 2024 - 18:20

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że oceny z ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne-część ogólna i prawo zobowiązań zostały wprowadzone do USOS. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do tych ocen mogą Państwo zgłaszać drogą mailową bądź na moich konsultacjach dnia 12.06.2024 r. w godz. 11:15-12:15 w pok. 105 w budynku A.
Monika Tenenbaum-Kulig