Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

EGZAMIN PRZEDTERMINOWY z KPK dla studentów NSP - dodatkowy termin

dr Kazimierz Leżak - 9 Czerwiec, 2024 - 22:09

Szanowni Państwo,

w uzgodnieniu ze studentami na sobotnim wykładzie 8.06.2024 r. zapraszam na dodatkowy termin egzaminu przedterminowego z KPK;

egzamin przedterminowy z przedmiotu Postępowanie Karne dla studentów III roku NSP oraz osób powtarzających KPK odbędzie się 15 czerwca 2024 r. (sobota) po ostatnim wykładzie, tj. od 15.00 w pok. 201 A;

warunki przystąpienia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę 3.5 (najpóźniej w chwili przystąpienia do egzaminu wpisane w USOS);

zasady egzaminu: egzamin ustny, 2 pytania z listy zagadnień obowiązujących do przedmiotu, egzamin odbywa się wgrupach 3-osobowych;

egzamin ma status pierwszego terminu: osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny przystąpią do egzaminu poprawkowego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej;

osoby zamierzające przystąpić do egzaminu proszone są o informację mailową do mnie do 13 czerwca 2024 r. (wyłącznie w celach organizacyjnych)

zapraszam,
dr Kazimierz J. Leżak