Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki egzaminu z Podstaw Prawa Zabezpieczenia Społecznego SNA

dr hab. Karolina Stopka prof. UWr - 1 Lipiec, 2024 - 16:25

337905 - 24 pkt
342830 - 21 pkt 
342831 - 16 pkt 
335248 -27 pkt
341107 - 26 pkt 
342802 - 26 pkt 
342803 - 27 pkt 
342832 - 22 pkt 
332370 - 26 pkt
342750 - 20 pkt
336833 - 22 pkt 
336885 - 11 pkt 
342846 - 21 pkt 
342777 - 24 pkt 
342820 - 15 pkt 
342751 - 26 pkt
341189 - 23 pkt 
339645 - 15 pkt 
340272 - 26 pkt
336799 - 16 pkt
335350 - 33 pkt
340544 - 27 pkt 
338305 - 22 pkt 
314126 - 26 pkt 
342187 - 19 pkt 
342812 - 30 pkt 
341237 - 26 pkt
342801 - 19 pkt 
341102 - 24 pkt 
341274 - 21 pkt 

Punktacja
do 21 pkt - ndst
22- 25 pkt - dost
26-29 pkt  - dost plus
30 - 35 pkt dobry minus
36 - 39 dobry
40 - 42 dobry plus
43-44 bardzo dobry

Oceny z egzaminu zostały wpisane do protokołu (USOS). W razie braku oceny lub wpisania błędnej oceny proszę o kontakt mailowy.
Karolina Stopka