Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

egzamin prawo pracy IV SSP wyniki i konsultacje

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 1 Lipiec, 2024 - 17:27

Wpisałem oceny do USOS.
Można zapoznać się z pracą w dniach:
- 2 lipca, g. 14.30-15.30, stacjonarnie pok. 120 bud. A,
- 4 lipca, g. 16.30-17.30, zdalnie, proszę o zapowiedź mailową kontaktu,
- 9 lipca, g. 14.30-15.30, stacjonarnie pok. 120 bud. A.
Do tego ostatniego terminu można wnosić zastrzeżenia co do oceny lub jej ewent. braku.