Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis ocen - Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

dr Krzysztof Gołębiowski - 2 Lipiec, 2024 - 11:03

W związku z wpisem do USOS ocen z egzaminu z przedmiotu Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego (I rok Kryminologii) informuję, że prace można przeglądać i omówić w dniu 11 lipca 2024 r. (czwartek) w czasie moich konsultacji w godz. 13.00-14.00 (pokój 109 w budynku A). Uwagi i zastrzeżenia mogą też Państwo zgłaszać mailowo, jednak zastrzegam, że w tym trybie nie omawiam prac.

Jednocześnie informuję, że w dniach od 2 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. przebywam na urlopie wypoczynowym.

Z poważaniem
dr Krzysztof Gołębiowski