Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaproszenie do udziału w konferencji i warsztatach dla doktorantów "Contemporary Methods of Legal Research"

dr Michał Stępień - 5 Lipiec, 2024 - 15:12

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr zapraasza doktorantów udziału w międzynarodowej konferencji i warsztatach dla doktorantów “Contemporary Methods of Legal Research”. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości współpracy z partnessiecią uniwersytetów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Włoch, Niemiec oraz Węgier. Zajęcia w ramach warsztatatów odbywają się online w języku angielskim i polegają na zapoznawaniu się z różnymi metodami badawczymi w zakresie możliwości ich wykorzystania w doktoracie. Następnie doktoranci przygotowują krótki opis metodologii z jakiej korzystają w badaniach objętych swoją rozprawą doktorską. Opis ten jest przedmiotem dyskusji przez osoby z różnych wydziałów prawa. W załączeniu informacja o konferencji i warsztatach. Ewentualne pytania oraz zgłoszenia proszę wysyłać do 14 lipca na adres//michal.stepienatuwr.edu.pl"> michal.stepienatuwr.edu.pl.

z poważaniem
dr Michał Stępień