Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zagadnienia na zaliczenia przedmiotu Europejskie prawo administracyjne

dr Barbara Kowalczyk - 7 Kwiecień, 2015 - 20:11
 1. Pojęcie europejskiego prawa administracyjnego
 2. Etapy kształtowania się europejskiego prawa administracyjnego
 3. Europejska przestrzeń administracyjna
 4. Pojęcie europeizacji prawa administracyjnego
 5. Zasady (cechy) europeizacji prawa administracyjnego
 6. Administracja unijna: bezpośrednia, pośrednia, złożona
 7. Agencje europejskie
 8. Sieci organów
 9. Zasady ogólne materialnego europejskiego prawa administracyjnego
 10. Zasady ogólne europejskiego postępowania administracyjnego
 11. Formy działania administracji UE
 12. Bezpośrednie stosowanie europejskiego prawa administracyjnego przez krajowe organy administracji publicznej
 13. Pośrednie stosowanie europejskiego prawa administracyjnego przez krajowe organy administracji publicznej
 14. Obowiązek prounijnej wykładni krajowego prawa administracyjnego
 15. Zasada pierwszeństwa prawa UE a prawomocność decyzji administracyjnej