Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zakres materiału na kolokwium - sprostowanie, gr. 1-6 SSA (II), rok I

dr Angelika Drelichowska - 14 Kwiecień, 2015 - 10:58

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zakres materiału na kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne nie obejmuje rozdziału XX z podręcznika B. Adamiak, J. Borkowskiego, pt. „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”, Warszawa 2014 r.

Angelika Drelichowska