Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ustawy; rozporządzenia (prawo polskie)

mgr Anna Drozd - 19 Kwiecień, 2015 - 20:25

Zakres materiału dla NSP (W):

 1. Kodeks postępowania karnego (Działy I-XII)
 2. Ustawa o świadku koronnym
 3. Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 4. Prawo o adwokaturze - w zakresie definicji tajemnicy adwokackiej
 5. Ustawa o radcach prawnych – w zakresie definicji tajemnicy radcowskiej
 6. Prawo prasowe – w zakresie definicji tajemnicy dziennikarskiej
 7. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – w zakresie definicji tajemnicy lekarskiej 
 8. Konstytucja RP – rozdział II i VIII w zakresie dotyczącym problematyki postępowania karnego 

 

   Załączniki: 
   PDF icon ustawa o ochronie i pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi z dn. 28.11.2014 r..pdfPDF icon Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.pdfPDF icon Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym..pdfPDF icon Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary..pdfPDF icon Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.pdfPDF icon Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.pdfPDF icon Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego.pdfPDF icon Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania.pdfPDF icon Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.6.2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń (...).pdfPlik Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych-prezentacja.pptxPDF icon Rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.pdfPDF icon Rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.pdfPDF icon Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.pdfPDF icon Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.pdfPDF icon Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.pdfPDF icon Rozporządzenie MSWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.pdfPDF icon Ustawa o radcach prawnych.pdfPDF icon Ustawa -Prawo o adwokaturze.pdfPDF icon Konstytucja RP - Rozdział II i VIII.pdfPDF icon Ustawa - Prawo prasowe.pdf