Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

NSP(W) - oceny z kolokwium

mgr Michał Ziemba - 22 Kwiecień, 2015 - 12:58

Szanowni Państwo,

 

poniżej podaję oceny z kolokwium osób, które wyraziły (w sposób prawidłowy) zgodę na ich publikację.

 

Numer indeksu ocena
253 878 2
254 102 3
254 040 2
228 608 2
253 960 2
241 148 2
247 677 3
253 866 2
254 042 2
254 101 4,5

Wśród pozostałych osób oceny są zróżnicowane. Wszystkie prace zostały sprawdzone.

Szczególne trudności sprawił wielu osobom kazus (kwestia bezwzględnej przyczyny odwoławczej) oraz pytanie o środki odwoławcze i środki zaskarżenia.

Informacje o ocenach można uzyskać drogą mailową.

 

Prace są dostępne u mnie do wglądu po zgłoszeniu takiej chęci mailowo z wyprzedzeniem.

 

Nieprzekraczalny termin na poprawę wyznaczam na tydzień kończący się dnia 10.05.2015 r. Proszę jednak sprawdzać terminy konsultacji (nie przewiduję konsultacji 10.05) i ze względów organizacyjnych zapowiadać się mailowo. Nie przewiduję dodatkowych terminów konsultacji ponad tę liczbę, która już została wyznaczona.

 

Poprawa odbywa się w formie ustnej na konsultacjach, nie przewiduję innych możliwości w zakresie formy i terminu.

 

Osoby, które przesłały mi apelację otrzymują + z tytułu aktywności, w późniejszym terminie odeślę Państwu indywidualnie moje uwagi do prac.

Proszę nadto, by inne osoby, które w toku semestru zimowego i letniego uzyskały plusy potwierdziły ten fakt mailowo (wraz z ich ilością), w celu zweryfikowania danych z moich list.

 

Jak zwykle we wszystkich sprawach prosze o kontakt mailowy, także w przypadku chęci indywidualnej poprawy oceny, która stanowić będzie średnią z kolokwiów z uwzględnieniem plusów, aktywności na zajęciach i zadań dodatkowych.