Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacje organizacyjne o kolokwium i dodatkowe konsultacje

mgr Dominika Czerniak - 27 Kwiecień, 2015 - 21:06

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kolokwium z postępowania karnego odbędzie się w formie ustnej, a warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde z 3 wylosowanych pytań. Każdy z Państwa przed wylosowaniem pytań podpisze listę obecności, następnie będą Państwo mieli 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Jednocześnie będą pytane dwie osoby. Aby uniknąć nieporozumień i sporów, kto z Państwa ma być pierwszy itp. informuję, że do kolowkum przystępują Państwo w kolejności alfabetycznej.

Jedyną zmianą w porównaniu z wcześniejszymi ustaleniami jest termin. Uznałam, że bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie kolokwium wyłącznie w dniu 5 maja, a nie jak wcześniej proponowałam 5 i 6 maja. Godzina pozostaje bez zmian (od 10:30).

Podsumowując - kolokwium jest 5 maja, pytam Państwa od 10:30, w kolejności alfabetycznej.

Z uwagi na prośby, w czwartek (30 kwietnia) odbędą się dodatkowe konsultacje w godzinach 16:30 - 17:30.

Proszę również o niezwłoczny kontakt studentkę o numerze indeksu 254036, ponieważ - nawet jeżeli zaliczy Pani kolowkum - nie mam podstaw by wystawić Pani pozytywną ocenę z ćwiczeń z uwagi brak zaliczenia kartkówki i nieprzesłanie mi pracy pisemnej.

Przypominam również o konkursie z postępowania karnego. Szczegłówe informacje znajdują się tutaj: http://prawo.uni.wroc.pl/node/6180

Prezentację o środkach zapobiegawczych umieszczę jutro wieczorem. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego.

Pozdrawiam,

Dominika Czerniak