Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z Prawa rodzinnego

dr Krzysztof Gołębiowski - 28 Kwiecień, 2015 - 11:52

Informuję, że egzamin przedterminowy z Prawa rodzinnego dla studentów Studiów Niestacjonarnych (Zaocznych) Prawa odbędzie się w dniu 10 maja 2015 r. o godzinie 9.45 w sali 1D.

Nie ma warunków wstępnych przystąpienia do egzaminu (np. oceny z  jakiegoś przedmiotu), poza samym uprawnieniem studenta do zdawania tego egzaminu.

Na egzamin proszę zabrać ze sobą jeden z następujących dokumentów: indeks (jeśli ktoś taki posiada), legitymację studencką lub dowód osobisty.

Powtarzam też informacje podawane na wykładach:

Jest to normalny, pierwszy termin egzaminu. NIE JEST to tzw. termin "zerowy".

Egzamin ma formę pisemną - dwa lub trzy pytania, na które należy udzielić odpowiedzi "opisowej", po 15 minut na pytanie.

Proszę przygotowywać się przede wszystkim opierając się na treści przepisów prawnych oraz podręczników wydawanych przez renomowane wydawnictwa (zalecany podręcznik: J. Strzebinczyk, "Prawo rodzinne"), przy czym z uwagi na częste zmiany kodeksu w ostatnich latach istotne jest, aby był to podręcznik aktualny. Dostępne w punktach ksero i sprzedawane przez studentów "opracowania" czy skrypty niewiadomego autorstwa nie mogą stanowić podstawy przygotowania do egzaminu.
 
Termin ten jest oczywiście przeznaczony zarówno dla osób obecnie wpisanych na II rok studiów, jak i dla studentów, dla których przedmiot "Prawo rodzinne" stanowi "zaległość", a więc dla tzw. "warunkowiczów".

dr Krzysztof Gołębiowski