Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniku kolokwium NSP II stopnia gr. 5

Podaję wyniki kolokwium gr. 5

 

269623 dost

269610 dost +

242567 dost+/db=

269584 db

269615 dost/+/

269608 dost-

269641 db

210262 db

269639 db

269643 dost+

198831 dost/+/

217529dost/+/

269593 dost+/db=

240326 dost-

269611 dost+

242577 dost+

240315 db=

240325 db=

 

Krzysztof Zagrobelny