Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekt apelacji - wyniki gr. 3 NSP (Z)

mgr Aleksandra Beni - 24 Maj, 2015 - 23:28

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki projektu apelacji:

Nr indeksu Ocena
254526 3,5
257179 3,0
254087 3,5
251052 2,0
246865 4=
246869 2,0
253939 3,0
254330 3,5

254017

2,0
253963 4,0
254442 2,0
254395 2,0
253804 3,0
253984 3,5

Osoby, które nie oddały pracy w terminie oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy pracy w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników poprzez sporządzenie projektu zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało zamieszczone w materiałach dydaktycznych prowadzącego.

Aleksandra Beni