Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis ocen do USOS; konsultacje USOS

Szanowni Państwo,

oceny końcowe z przedmiotu Klinika prawa studentów gr 2 i 3 na V semestrze Studiów Niestacjonarnych (Zaocznych) Prawa II stopnia zostały wpisane do systemu USOS. Ewentualne uwagi odnośnie do ocen lub ich braku można zgłaszać osobiście w czwartek 28 maja 2015  r. w godz. 11.30-12.30 w gab. 104 w bud. A lub drogą mailową do czwartku 28 maja 2015 r. do godz. 12.30.

dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska