Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSP II rok gr. 4 - wyniki sprawdzianu

dr hab. Magdalena Wilejczyk prof. UWr - 28 Maj, 2015 - 10:56

Pierwsza ocena z wczorajszego sprawdzianu. Druga ocena jest propozycją oceny końcowej z przedmiotu za cały rok akademicki (oba semestry). Ewentualne zastrzeżenia (uwagi) do ocen można zgłaszać albo na najbliższych zajęciach (które odbędą się normalnie), albo na poniedziałkowych konsultacjach, a w przypadku osób, które zamierzają zdawać egzamin przedterminowy - jest taka możliowść jutro, czyli w piątek w godz. 10-11 (pok. 104 a).

265391  3   3  /   264718   4  +4  /  267106  4   3  /  266666  4  4  /  265346  4-  4  /  257654  3  3  /  265782  4  4  /  263759  +3  +3

265146  4   4  /  265305  4  +4  /  256656  5  5   /   266371  3     /     265765  3   3   /   264028  4  +3 / 264473  4  +3  /  264784  5  5

265563  4   +3  /  266687  +4  +4  /  266792  -5  5  /  265684  +4  4  /  269196  3  3  /  255030  4   4  /  255218  + 4 +4 / 255173  4  4