Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki kolokwium z ust. sam. teryt.(grupa7 SSAI IIrok)

mgr Jakub Mrożek - 28 Maj, 2015 - 15:26

nr indeksu:  ocena:
266365        3,5

266261        5,0 (+ obowiązkowa dopytka na ostatnich zajęciach)

265622        4,5 (+ obowiązkowa dopytka na ostatnich zajęciach)

266919        4,5

264675        4,5 (+ szansa na 5,0 w formie dopytki na ostatnich zajęciach)

266120        5,0

266611        4,5 (+ obowiązkowa dopytka na ostatnich zajęciach)

264574        4,5 (+ obowiązkowa dopytka na ostatnich zajęciach)

266912        2,0

265085        2,0 (szansa na 3,0, w formie dopytki na ostatnich zajęciach)

w przypadku pozostałych osób tj posiadających numer indeksu:

263982;  266377;  266880  prace zostały sprawdzone, jednak nie podjąłem jeszcze decyzji dot. ostatecznej oceny

Jednocześnie informuję, że nieobecności na ostatnich zajęciach tj. 11 VI 2015r. będą wliczane do łącznej liczby nieobecności (co też oznacza, że przekroczenie dozwolonego limitu skutkować będzie nieklasyfikowaniem z przedmiotu).