Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekt apelacji - wyniki gr. 4 NSP (Z) III

mgr Aleksandra Beni - 28 Maj, 2015 - 19:22

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki projektu apelacji:

Nr indeksu Ocena
254234 3-
254117 4=
254264 2
254591 3,5
253973 2
230665 2
253985 2
253913 3,5
254199 3=
254467 2
254254 3-
254026 4,5
254012 2
254129 3

Osoby, które nie oddały pracy w terminie oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy pracy w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników poprzez sporządzenie projektu zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało zamieszczone w materiałach dydaktycznych prowadzącego.

Aleksandra Beni