Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

USOS konsultacje gr. 2 NSP(w)

dr Piotr Rodziewicz - 7 Czerwiec, 2015 - 13:11

Szanowni Państwo,

 

do USOSweba zostały wprowadzone oceny z ćwiczeń z prawa prywatnego międzynarodowego gr. 2 NSP(w).

 

Jeśli w USOSwebie brak jest wpisanej oceny, oznacza to, że nie spełniliście Państwo warunków do uzyskania zaliczenia. W takiej sytuacji bardzo proszę o kontakt w terminach konsultacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2015 r.

 

Informuje, że na podstawie pkt. 2.2. w zw. z pkt. 4.2. uchwały nr 18/2011 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 2011 r. wyznaczam dodatkowe konsultacje w celu zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ocen wprowadzonych do USOSweba na dzień 10.06.2015 r. (środa) godz. 16:00 – 17:00. Ponadto ewentualne uwagi i zastrzeżenia mogą być składane drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2015 r. godz. 23:59.

 

Z poważaniem,

dr Piotr Rodziewicz