Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium gr. 4 NSP (Z) III

mgr Aleksandra Beni - 7 Czerwiec, 2015 - 18:28

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium pisanego w dniu dzisiejszym:

Nr indeksu Ocena
254117 4.0
230665 4,5
253985 4,0
254129 4,0
254026 4=
254254 3=
253913 4=
254012 3,0
254199 3,5
253973 3,0
254234 4,0 
254264 2,0
254591 2,0
254467 2,0

Osoby, które nie były obecne na kolokwium oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną obowiązane są do zaliczenia kolokwium w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. w terminach i godzinach konsultacji. Proszę o uprzednią informację o wybranym przez Państwa terminie zaliczenia.

Aleksandra Beni