Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo rodzinne II rok ZSP - wnioski o usprawiedliwienie nieobecności

dr Krzysztof Gołębiowski - 11 Lipiec, 2015 - 13:45

Poniżej rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z Prawa rodzinnego (II rok ZSP) w dniu 28 czerwca 2015 r. Termin przywrócony zostanie wyznaczony w odrębnym ogłoszeniu w sierpniu.

 

Osoby, które złożyły wnioski o usprawiedliwienie nieobecności wyłącznie mailowo muszą najpóźniej w dniu egzaminu w terminie przywróconym złożyć wnioski w formie pisemnej, wskazujące m.in. numer indeksu oraz rok studiów, a także w razie potrzeby dołączyć do wniosków kopie odpowiednich dokumentów. Do wniosków proszę nigdy nie dołączać oryginałów załączników (zwłaszcza zaświadczeń lekarskich). W razie wątpliwości co do wyglądu takiej kopii zdarza się, że proszę o okazanie oryginału.

 

Nieobecność usprawiedliwiona:

  1. 278427
  2. 267083
  3. 176358
  4. 247777
  5. 255172
  6. 253763
  7. 252740
  8. 269389
  9. 204635

Odmowa: 240415