Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Elektroniczne postępowanie upominawcze

dr Łukasz Goździaszek - 30 Wrzesień, 2015 - 12:57

Poniższej informacje dotyczą roku akademickiego 2018/2019.

Program i materiały do wykładów "Elektroniczne postępowanie upominawcze" na studiach prawniczych (zajęcia w roku akademickim 2018/2019).

Fragmenty nagrań niektórych wykładów dostępne na YouTube w ramach playlisty "Wykłady 2018/2019" pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKET-95Z47BwZmmqqwtXoVJHd-MFk_MdW 

Nagrywane są tylko fragmenty wykładów (precyzyjniej ujmując: kilka początkowych minut wykładów), stąd dostęp do video nie zastępuje uczestnictwa w wykładach.

Prezentacje do wykładów nr 1-8 oraz kazusy do zajęć nr 2-7 (dodatkowych materiałów już nie będzie)

Tematy wykładów:

 1. Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego
 2. Czynności przedsądowe
 3. Tworzenie pozwu i innych pism procesowych
 4. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego
 5. Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu
 6. Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy
 7. Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłaty
 8. Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego
 9. Zinformatyzowane zwykłe postępowanie upominawcze
 10. Automatyzacja elektronicznego postępowania upominawczego

ZALICZENIE:
Termin zaliczenia: ostatni wykład (22.3.2019, godz. 18:45).
Zaliczenie w postaci testu jednokrotnego wyboru. Test ułożony w oparciu o zamieszczone poniżej kazusy oraz następujące akty prawne (doprecyzowanie i ograniczenie informacji względem wykazu aktów prawnych zamieszczony w prezentacji z programem):

 • Ustawa z 17.11.1964 - Kodeks postępowania cywilnego (wszystkie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego, zwykłego postępowania upominawczego, przepisy informatyzujące postępowanie cywilne, a także powiązane z nimi pozostałe przepisy, w tym postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i międzynarodowego)
 • Ustawa z 27.7.2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (wszystkie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego, zwykłego postępowania upominawczego, przepisy informatyzujące postępowanie cywilne, a także powiązane z nimi pozostałe przepisy, w tym postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i międzynarodowego)
 • Ustawa z 26.5.1982 - Prawo o adwokaturze (tylko art. 37b)
 • Ustawa z 6.7.1982 o radcach prawnych (tylko art. 22[9])
 • Ustawa z 28.7.2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tylko art. 13, 19, 20, 95, 104a w zw. z art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100-103, art. 104 ust. 2 i art. 105)
 • Ustawa z 22.3.2018 o komornikach sądowych (wszystkie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego, zwykłego postępowania upominawczego, przepisy informatyzujące postępowanie cywilne, a także powiązane z nimi pozostałe przepisy, w tym postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i międzynarodowego)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wszystkie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego, zwykłego postępowania upominawczego, przepisy informatyzujące postępowanie cywilne, a także powiązane z nimi pozostałe przepisy, w tym postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego i międzynarodowego)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.11.2012 w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.4.2016 w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.10.2015 w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.10.2015 w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.3.2016 w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (tylko §5)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.8.2016 w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.11.2018 w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.9.2016 w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (całość)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.11.2018 w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika (całość)
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.11.2018 w sprawie wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym (całość)

Stan aktów prawnych na dzień: 5.3.2019

Konsultacje USOS (związane z wynikami kolokwium): 27.3.2019, godz. 13:30-14:30. 

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia (nieobecność w czasie kolokwium lub ocena niedostateczna) mogą przystąpić do zaliczenia w dniu 30.3.2019 o godz. 8:30 w s. 303 C lub w dniu 3.4.2019 o godz. 14:00 w s. 303 C. Wskazane terminy poprawkowe są ostateczne. Zaliczenie w postaci testowej (wszystko co do formy jak w zwykłym terminie kolokwium).