Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja pt. "Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki" (20.11.2015 r.)

mgr Daniel Karkut - 9 Listopad, 2015 - 17:16

Nasciturus pro iam nato habetur
O ochronę dziecka poczętego i jego matki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

20 listopada 2015 r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja
naukowa „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego
i jego matki”. Jej współorganizatorami są Instytut Prawa Cywilnego
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czasopismo prawnicze „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.

Plan konferencji dostępny jest pod: https://www.facebook.com/events/1659671784269697/

Wstęp na konferencję jest wolny i nie wymaga zgłoszenia.

mgr Daniel Karkut, doktorant UWr
dr Piotr Kasprzyk, redaktor naczelny „Metryki"
dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr
dr Jarosław Turłukowski, adiunkt UW
Urszula Wójcik, sekretarz Komitetu Organizacyjnego