Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rejestracja na język obcy dla studentów V roku 2015/2016 Studia Stacjonarne Prawa

mgr inż. Roman Haligowski - 25 Listopad, 2015 - 07:07

Każdy student V roku Studiów Stacjonarnych Prawa ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej języka obcego ujmowanego w przebiegu jego studiów. W tym celu przeprowadzone zostaną zapisy drogą elektroniczną (usosweb.uni.wroc.pl), podczas których student wybiera jeden spośród niżej wymienionych języków:

  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
  • francuski

Dotyczy wszystkich studentów V roku SSP w roku akademickim 2015/2016, którzy:

  • aktualnie zaliczają język obcy w SPNJO,
  • zaliczyli język obcy w latach poprzednich w SPNJO,
  • mają uznany przez SPNJO język obcy na podstawie posiadanego certyfikatu ,
  • mają uznany przez SPNJO język obcy na podstawie zaliczenia języka na innym wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapisy trwają od godz. 10:00 3.12.2015 r. do 23:59 6.12.2015 r.