Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

OSTATECZNE WEZWANIE DO PODPISANIA UMÓW 2015/16

mgr Beata Blicharz - 15 Grudzień, 2015 - 13:34

Uprzejmie Informujemy, że przygotowane zostały aneksy/umowy dla studentów, którzy w roku akademickim 2015/16: powtarzają rok lub mają zaległe przedmioty z roku akademickiego 2014/15 (deficyt). Ostateczny termin podpisania umowy -  31 grudnia 2015 r. w Biurze Obsługi Studenta (pok.22).Studenci, którzy nie podpiszą w/w aneksów/umów zostaną skreśleni z listy studentów ( § 5 ust.10 oraz § 43 ust.1 pkt.4 Regulaminu Studiów UWr.) i nie będą mogli przystąpić do zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/16.  szczegóły w załączniku