Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PPM NSP gr. 1 i 7 dla osób, które nie oddały pierwszego i drugiego zestawu zadań

dr Agata Jaroszek - 15 Grudzień, 2015 - 20:47

Szanowni Państwo!

W załączniku znajdziecie odpowiedzi do kazusów, które rozwiązywaliście w pierwszym zestawie zadań , które należało przesłać do 15 grudnia 2015

W załączniku lista zagadnień do opracowania do 15 stycznia 2016. 

Szanowni Państwo!

Osoby, które nie oddały zadań, które należało przesłać do 14 grudnia 2015, proszę o przesłanie poniższych jak najszybciej najpóźniej do 25 stycznia.

Po upływie tego terminu nie przyjmuję już zaległych prac (z wyjątkiem sytuacji losowych).

Z poważaniem

dr Agata Jaroszek

Zadania do rozwiązania dla osób, które nie oddały pierwszego zestawu zadań, które należało przesłać do 15 grudnia 2015:

wybór z : Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego pod redakcją
Jacka Gołaczyńskiego i Przemysława Pęcherzewskiego

Zad. 1 KAZUS 1 - statut personalny
Klaus Schmidt jest obywatelem Niemiec. Zamieszkuje od 2006 r. we Wrocławiu,
gdzie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa personalnego (human
resources) w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto posiada 15%
udziałów w spółce MARKT GmbH z siedzibą w Berlinie, w której pozostałe udziały
należą do jego rodziców i rodzeństwa. W roku 2008 r. Klaus Schmidt zawarł związek
małżeński z obywatelką polską Martą Kowalską. W dniu 15 czerwca 2011 r. w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej Klaus Schmidt podpisał ze spółką FARBY S.A.
z siedzibą we Wrocławiu intratną umowę, na podstawie której zobowiązał się do
przygotowania restrukturyzacji kadrowej przedsiębiorstwa oraz oceny obecnego stanu
zatrudnienia w spółce. W dniu 25 czerwca 2011 r. Klaus Schmidt udał się do salonu
samochodowego pewnej znanej niemieckiej marki, złożył zamówienie i podpisał umowę
kupna samochodu osobowego klasy premium. Zawarta umowa kupna samochodu nie
jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W oparciu o powyższy stan faktyczny wskaż:
1. Prawo właściwe dla zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych Klausa Schmidta.
2. Prawo właściwe dla zdolności do czynności prawnych dokonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Prawo właściwe dla zdolności do czynności prawnej dokonanej przez Klausa Schmidta w salonie samochodowym.

Zad. 2 Pełnomocnictwo
Obywatelka Grecji Zefiryna Polakis w 2004 r. udała się do pracy w Warszawie.W trakcie pobytu w Polsce poznała obywatela Polski Jana Kowalskiego. W czerwcu2005 r. zawarła w Warszawie związek małżeński z wyżej wskazanym obywatelempolskim. Rok później państwo Kowalscy przeprowadzili się do Aten, miasta rodzinnego obywatelki Grecji. W dniu 5 grudnia 2006 r. Zefiryna Kowalska urodziła syna Aleksandra.
Aleksander był jedynym wnukiem, jakiego miała Anna Kowalska (matka JanaKowalskiego), która miała do tej pory dwie wnuczki Agnieszkę i Martę, które były córkami siostry Jana – Joanny. W dniu 18 stycznia 2011 r. wskutek choroby Anna Kowalska zmarła. W testamencie cały swój majątek zapisała wnukom. Agnieszka i Marta odziedziczyły mieszkanie o powierzchni 70 m2 w Warszawie, oszczędności oraz biżuterię stanowiącą pamiątkę rodzinną, natomiast Aleksander odziedziczył dom w Giżycku. Z uwagi na to, że państwo Kowalscy na stałe mieszkają w Grecji, jak i na brak możliwości zajęcia się domem przez członków rodziny zamieszkujących w Polsce, państwo Kowalscy postanowili sprzedać dom i w należyty sposób ulokować środki, aby przekazać je Aleksandrowi,po uzyskaniu przez niego pełnoletniości.
W oparciu o powyższy stan faktyczny wskaż:
1. Prawo właściwe dla oceny dopuszczalności rozporządzenia składnikiem majątkowym małoletniego Aleksandra przez jego rodziców.
2. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa ustawowego w niniejszym kazusie.
UWAGA: Aleksander ma podwójne obywatelstwo, jest obywatelem Polski i Grecji. Zefiryna jest obywatelką Grecji, a Jan jest obywatelem Polski.

Zad. 3

Omów pojęcia łącznik zamieszkania i łącznik zwykłego pobytu.

Z poważaniem

dr Agata Jaroszek

Załączniki: 
Microsoft Office document icon PPM NSP gr. 1 i 7.doc