Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

dodatkowy test kwalifikacyjny na język obcy dla prawników, 22.02.2016

dr Agnieszka Malicka - 3 luty, 2016 - 13:03

DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY NA KURSY JĘZYKA OBCEGO DLA PRAWNIKÓW

(PRAWNICZY JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI I HISZPAŃSKI)

organizowane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych

dla studentów dziennych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV

odbędzie się  w PONIEDZIAŁEK, 22.02.2016 o godz. 17.00, sala 1D (sala UE, budynek D)

Osoby zainteresowane udziałem w kursach język obcego dla prawników, które nie przystąpiły do testów w pierwszym termini 7.01.2016 proszę o przesyłanie zgłoszeń na test kwalifikacyjny mailem na adres: pnpjoatprawo.uni.wroc.pl   do dnia 22.02.2016

w treści maila należy podać:

imię, nazwisko, numer albumu, rok i tryb studiów oraz wybrany język:

(np. Jan Iksiński, 1111111, II SSP, język angielski)

 

Uwaga! Ważne informacje dla kandydatów:

- na test kwalifikacyjny mogą zgłaszać się wyłącznie studenci stacjonarnych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV,

- posiadane certyfikaty i świadectwa znajomości języka nie zwalniają z testu kwalifikacyjnego,

- do każdej grupy językowej przyjęte zostanie maksymalnie 25 osób, które najlepiej napisały test kwalifikacyjny,

- w przypadku zbyt małej liczby studentów, którzy zdadzą test z danego języka, kurs nie zostanie uruchomiony,

- Szczegółowych informacji dotyczących testów kwalifikacyjnych udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.