Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rusza rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów studiów prawa!

mgr inż. Roman Haligowski - 17 luty, 2016 - 10:10

Jeżeli chcesz:

- mieć styczność z prawem w praktyce,

- nauczyć się sporządzania opinii prawnych,

- być członkiem najliczniejszego studenckiego koła naukowego na WPAiE

…dołącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

I. Przebieg rekrutacji.

1) Pierwszy etap rekrutacji trwa do godz. 24:00 dnia 22 lutego* i polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza: http://goo.gl/forms/nRNhZVzoCb

2) Drugi etap odbędzie się w siedzibie UPP (ul. Więzienna 10/12 drzwi po prawej od wejścia do budynku C) i będzie polegał na odbyciu rozmów kwalifikacyjnych w dniach od 24 do 26 lutego*.

II. Kryteria rekrutacji.

- rok studiów prawa(co najmniej trzeci; NIEZALEŻNIE OD TRYBU STUDIÓW!)

- średnia ocen z toku studiów

- rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli w przeszłości nie udało Ci się przejść procesu rekrutacyjnego do UPP, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować ponownie!

III. Informacje ogólne.

Klienci mogą korzystać z naszych usług na kilka sposobów, które różnicują również sposób naszej pracy:

- Sekcja dyżurów w siedzibie Poradni: Każdy członek, który wybrał tę sekcję, pełni raz w tygodniu dyżur w siedzibie UPP, trwający 1,5 h. W trakcie dyżuru przeprowadza rozmowy z Klientami i na podstawie ich oświadczeń ustala stan faktyczny sprawy. Następnie samodzielnie sporządza poradę prawną.

- Sekcja listowa: Do UPP wysyłane są listy od Klientów, którzy nie mogą zjawić się osobiście. Na podstawie stanu faktycznego zawartego w liście członek sekcji listowej sporządza poradę prawną.

- Sekcja - Street Law: "Zakłady Karne": Członkowie tej sekcji co tydzień spotykają się z osadzonymi w zakładzie karnym. Na podstawie rozmów z osadzonymi Klientami ustalają stan faktyczny sprawy, a następnie sporządzają poradę prawną.

- Sekcja porad konsumenckich w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Udzielanie porad prawnych w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na jednorazowym bądź kilkukrotnym udaniu się do siedziby Rzecznika. Rzecznik przydziela konkretne sprawy członkom Poradni samodzielnie. Następnie sporządza się poradę prawną dla klientów Rzecznika. Jest to sekcja subsydiarna względem pozostałych.

- Projekt Street Law "Licea Ogólnokształcące": Projekt ten polega na organizowaniu spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Przybierają one kształt warsztatów, wykładów bądź symulacji rozpraw sądowych. W roku akademickim 2014/2015 odbyliśmy 11 takich spotkań.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, proszę pisać na adres: rekrutacjauppatgmail.com.

POWODZENIA!!!

*UWAGA: Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów