Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Erasmus+ 2016/17

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 27 luty, 2016 - 18:28

Studenci nominowani na stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie danych na indywidualnych kontach w ramach systemu Usosweb. Dopiero po tej czynności - uzupełnieniu przez Studentów-następuje końcowe zatwierdzenie danej kandydatury poprzez usosweb. Kroki, jakie wykonuje koordynator oraz Student są konieczne, aby dany wyjazd był prawidłowo zatwierdzony i widoczny w Usosie w Dziekanacie.

W załącznikach przesyłam dwa plakaty (w j. polskim i w  j. angielskim) o spotkaniach informacyjnych skierowanych do Studentów już zakwalifikowanych na wyjazd, które odbędą się 4 marca 2016, godz. 13:15 jedno dla studentów studiujących w j. polskim (sala 1D) a drugie dla tych, którzy studiują w j. angielskim (sala 2D). OBECNOŚĆ STUDENTÓW JEST OBOWIĄZKOWA!

Mimo wprowadzenia nominacji w systemie usosweb, nie ulega zmianie sposób przygotowania i realizacji każdego wyjazdu na naszej Uczelni. Przypominam więc, że każdy student zakwalifikowany na wyjazd musi posiadać indywidualne konto na stronie internetowej BWM: https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-studia/erasmus-application-form

Studenci, którzy studiują w j. angielskim i rekrutowali się na studia poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej mają już takie konta i nie zakładają nowych, tylko powinni odszukać tam zakładkę dot. programu wymiany Erasmus+.

Studenci, którzy już wcześniej wyjeżdżali z naszej Uczelni również nie zakładają nowych kont, tylko z użyciem tego starego będą przygotowywać swoją kolejną mobilność (po zalogowaniu się należy kliknąć: nowy wyjazd).
 
Każdy z zarekrutowanych studentów musi wygenerować na swoim koncie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ERASMUS+ STUDIA 2016-2017, zgłosić się do koordynatora w celu uzyskania podpisu i dostarczyć do BWM do 11 MARCA 2016.

 

Students nominated for Erasmus 2016/17 are kindly requested to fill in the missing data in the Usos individual accounts. This is necessary for the succesful completion of the recruitment process. Please note that on 4.03.2016 at 13:15 the International Offices is organizing the Erasmus+ information meeting (venue: lecture hall 2D, BuildingD, see the attached poster). The attendance is obligatory for all nominated Students!

In addition, all Nominees are requested to create the Application form from the account at the International Office' website. The forms, after signing by the coordinator, are to be submitted to the International Office by 11.03.2016.

Załączniki: 
PDF icon posterPDF icon plakat